Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA2006/2 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse

Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse

Back Tilbake
Kode
OLA2006/2
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I bacheloroppgaven skal studentene fordype seg i et selvvalgt tema innenfor personal-, organisasjons- og ledelsesfagene. Oppgaven kan skrives individuelt, eller av to sammen. Studentene skal formulere egne problemstillinger som følges opp teoretisk og metodisk, med utgangspunkt i fagemner fra BOL og gjerne supplert med selvvalgt litteratur. Oppgavearbeidet utføres med utgangspunkt i krav fra samfunnsvitenskapelig metode og retningslinjer for akademisk skriving. Ut over å tilfredsstille akademiske krav må bacheloroppgaven gjerne være praktisk rettet og/ eller ta utgangspunkt i praksisfeltets utfordringer.


Læringsutbytte

Arbeidet med bacheloroppgaven skal utvikle grunnleggende ferdigheter i gjennomføring av et forskningsarbeid. Det innebærer erfaring med valg og bruk av aktuelle teorier, metoder og data for å belyse egne problemstillinger. Det er også mulig å relatere bruk av teori og metode til yrkesrelaterte problemstillinger. Studentene skal vise hvordan aktuelle etiske problemstillinger knyttet til forskningsarbeid kan håndteres, vise kritisk refleksjon overfor egne valg, og kunne justere sin egen faglige utøvelse under veiledning


Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom forelesninger og seminarer blir hovedmomenter fra tidligere metodeundervisning gjennomgått. Generelle krav til akademisk skriving og forskningsetiske problemstillinger vil bli tatt opp. Det blir gitt direkte veiledning til arbeidet med oppgaven.

Det gjennomføres 50% og 80% seminarer, hvor studentene legger frem arbeidene sine og får tilbakemelding undervegs i prosessen.


Forkunnskapskrav

OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelseArbeidskrav

Det blir brukt arbeidskrav knyttet til ulike deler av arbeidet med bacheloroppgaven.


Eksamensform

Bacheloroppgave (individuel).

Overlapp

Emnet OLA2006/2 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse (20 sp.) overlapper med emnet OLA2006/1 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse, med samfunnsvitenskapelig metode (15 sp.) med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L