Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode - for BOL

Samfunnsvitenskapelig metode - for BOL

Back Tilbake
Kode
OLA1007/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er å gi en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene.


Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor den samfunnsvitenskapelige metodelæren samt grunnleggende ferdigheter innenfor kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Formålet er også å øke studentenes innsikt i sentrale kvalitative former for vitenskapelig metode som har særlig relevans for studier i organisasjon og ledelse. Dette er innføring i vitenskapsteori, casestudier, tester og måleinstrumenter i HR samt handlingsorientert forskning. Hensikten er både å gi større innsikt i kvalitative tilnærminger og samtidig gi studentene mulighet for å benytte et bredere metodespekter.


Undervisnings- og læringsmetode
  • Forelesninger
  • Demonstrasjon av statistiske analyseprogram (kvantitativ dataanalyse)
  • Seminardeltakelse med gruppevis veiledning av kvantitativt arbeidskrav
  • Gruppevis veiledning (av arbeidskrav, se nedenfor)

Undervisningen skjer for den grunnleggende delen av emnet sammen med Årsstudium i reiseliv og turisme, Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser og Bachelor i reiselivsledelse. Det blir gitt egen undervisning for det som er særegent for Bachelor i organisasjon og ledelse.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

BOLArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse må studentene gruppevis få godkjent arbeidskrav rettet mot både kvalitative og kvantitative dataanalyser og et arbeidskrav innen det særegne for bachelor i organisasjon og ledelse.


Eksamensform

3 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ikke-programmerbar kalkulator
Overlapp

Emnet OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode for BOL (10 sp.) overlapper med emnet ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode (7,5 sp.) med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L