Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA1053/1 Studentbedrift

Studentbedrift

Back Tilbake
Kode
OLA1053/1
Studiepoeng
5
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Trine Løvold Syversen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet består i å utvikle kompetanse knyttet til planlegging, etablering og avvikling av en studentbedrift i løpet av et kalenderår. Studieemnet tilbys studenter som ønsker øvelse i å etablere en bedrift. Dette studieemnet er et studieemne på 5 studiepoeng, som interesserte studenter kan ta i tillegg til andre studieemner. Emnet administreres fra Bachelor i organisasjon og ledelse, men kan tas av studenter fra alle fagavdelinger ved HIL.[1]

I studieemnet Studentbedrift følger studentene Ungt Entreprenørskaps opplegg for Studentbedrift (www.ue.no). Studentbedrift er en fleksibel, erfaringsbasert læringsmetode, som forutsetter stort engasjement hos studentene. Studentene forutsettes å være aktive og selvstendige i tilegningen av ny kunnskap og i arbeidet med å etablere egen bedrift. Studenten må, i samarbeid med faglærer, finne en mentor fra næringslivet. For øvrig vil studentene få tilbud om veiledning fra faglærer.

Undervisningen i studieemnet går over seks kvelder i studieåret 2014-2015. Deltakelse på alle disse samlingene er obligatoriske. Hver studentbedrift må bestå av minimum to personer, gjerne flere. I søknaden til studieemnet må bedriftsideen beskrives og studentene kan bli bedt om å presentere bedriftsideen i et eget søkerseminar.

Studieemnet gir entreprenørskapskompetanse, samt kompetanse i de arbeidsprosesser som er nødvendig for å starte opp og drive en bedrift. Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene relatert teoretisk kunnskap til praksis.

_______

[1] Alle som ønsker det kan ta kontakt med Ungt Entreprenørskap for å etablere en studentbedrift. Studieemnet Studentbedrift har imidlertid adgangsbegrensninger.


Læringsutbytte

Faglig kunnskap
Kandidaten har

 • kjennskap til entreprenørskap
 • kjennskap til bedriftsetablering og styrearbeid
 • kjennskap til markedsarbeid og grunnleggende juridiske forpliktelser knyttet til bedriftsetablering
 • kunnskap om avvikling av en (student-) bedrift

Ferdigheter
Kandidaten har

 • evne til å anvende teoretisk kunnskap knyttet til entreprenørskap
 • utviklet samarbeidsevner
 • utviklet kompetanse i nettverksbygging
 • utviklet ferdigheter til å konkretisere ideer og omsette disse i handlinger

Generell kompetanse

Kandidaten har kunnskap og praktisk kompetanse i planlegging, drift og avvikling av en bedrift, og økt bevissthet om muligheter og forpliktelser knyttet til bedriftsetableringer.


Undervisnings- og læringsmetode

Emnet gjennomføres ved seminarer, forelesninger og veiledning, men først og fremst ved studentenes praktiske arbeid knyttet til etablering av en studentbedrift. Slik er studentbedrift en fleksibel og erfaringsbasert læringsmetode, hvor teori kombineres med praksis.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak er 10. oktober.

 

Tidspunkter for obligatorisk undervisning og eksamen

1. Samling: tirsdag, 21.10, kl. 16-19

2. Samling: onsdag, 22.10, kl. 16-19

3. Samling: tirsdag, 28.10, kl. 16-19

4. Samling: onsdag, 29.10, kl. 16-19

5. Samling: vår 2015 (dato kommer)

6. Samling: vår2015 (dato kommer)

Søknadsprosedyre

Studieemnet har adgangsbegrensninger og for å komme med på studieemnet må man gjennom en søknadsprosess. Søknaden leveres i Fronter (se Frontermelding om opptaksprosessen). Søknadsfristen er 10. oktober.

Opptak skjer på bakgrunn av beskrivelsen av bedriftsidè. Søkergruppen kan bli kalt inn til å presentere sine bedriftsideer for en opptakskomitè.

    

    Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for studenter fra alle HIL`s studieprogram (et tilleggsemne). Det kan bli aktuelt med adgangsbegrensninger, hvis det blir mange søkere til emnet.

Arbeidskrav
 • Tilstedeværelse på undervisningssamlingene
 • Registrering av studentbedrift
 • Innlevering av gruppeoppgave
 • Muntlig presentasjon av bedriftsidè og enkel forretningsplan
 • Sluttrapport og avvikling av Studentbedrift. Bedriften må minimum eksistere i 7 måneder og maksimum 12 måneder.

Eksamensform

Eksamen er en mappeeksamen som dokumenterer arbeidet med studentbedriften. Følgende dokumenter skal inngå: 

 1. Forretningsplan
 2. Sluttrapport
 3. Refleksjonsnotat som evaluerer prosessen.

Eksamen vurderes med karakterene bestått / ikke-bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L