Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > KOM1002/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2

Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2

Back Tilbake
Kode
KOM1002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Anders Lindstad og Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Intern og ekstern kommunikasjon i virksomheter, kommunikasjon som ledelsesverktøy, digitalisering, web og e-samfunn. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi, kommunikasjon i endringsprosesser og organisasjoner i omstilling.


Læringsutbytte

Mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør at de kan jobbe i virksomheters kommunikasjons- og informasjonsavdelinger. Det er i tillegg et mål at studentene skal forstå viktigheten av kommunikasjons- og informasjonsflyt i organisasjoner, i mediebildet og i samfunnet generelt.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, øvelser, oppgaveløsning, veiledning i grupper og individuelt


Forkunnskapskrav

Må kunne lese engelsk litteraturArbeidskrav

Levere og få godkjent 2 av 4 øvingsoppgaver som arbeidskrav (kan bli endret).


Eksamensform

Hjemmeeksamen over 14 dager.

Eksamen kan gjennomføres i gruppe eller individuelt etter eget valg. Det benyttes bokstavskarakterer A-F ved evaluering.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L