Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INN3015/1 Finansiering av innovasjon og entrepenørskap

Finansiering av innovasjon og entrepenørskap

Back Tilbake
Kode
INN3015/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kursets mål er å skape grunnleggende forståelse for utfordringer og muligheter forbundet med finansiering av eksisterende prosjekter og nyskapninger. Det legges vekt på å illustrere hva som er viktig for de som tilbyr finansiering, være seg utlånere eller tilbydere av risikokapital, og hvordan gjøre et prosjekt attraktivt for potensielle investorer.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

  • Prosjektanalyse
  • Finansieringskilder
  • Maksimering av verdien til eierne
  • Kapitalkostnader
  • Kapitalstruktur
  • Prosjektstyring

Lyses ut med forbehold om godkjenning og tilstrekkelig antall studenter


Læringsutbytte

Studentene skal

  • Analyser og kommunisere inntjeningspotensialet til et prosjekt.
  • Vite om de viktigste kildene til finansiering og egenskaper ved disse
  • Lære hvordan maksimere verdien av et prosjekt for investorer
  • Vite om kapitalkostnader og hvordan disse kan påvirkes ved forskjellige kapitalstrukturer. Samt være klar over andre fordeler og ulemper ved ulike kapitalstrukturer

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.
Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L