Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PAD3050/1 Public Policy

Public Policy

Back Tilbake
Kode
PAD3050/1
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Ulla Higdem
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er utviklet som en påbyggingsenhet på masternivå for studenter som tar den internasjonale Sommerskolen ved Universitetet i Ljubljana, som vi samarbeider med. Emnet er bygd opp for å komplettere innholdet faglig ved et statsvitenskapelig bidrag til Sommerskolen.  Samt å bidra til faglig sammenheng til en norsk kontekst, knyttet til Norges posisjon som EØS-medlem (og ikke et EU-medlem).


Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne

 • Ha oversikt over sentrale policy teorier (pluralisme, nettverk, institusjonell teori, teorier om rasjonelle valg)
 • Ha kjennskap til sentrale typer analysetradisjoner med vekt på skillet mellom analysetradisjonerompolicy og analysetradisjonerforpolicy
 • Evne til å identifisere og vurdere de ulike stadier i policy prosessen: agenda setting, policy formulering, implementering, betydningen av organisasjonsprosesser, politikk gjennom «bakkebyråkrater», policy prosess gjennom nettverk, evaluering og ansvarliggjøring.

Undervisnings- og læringsmetode

Kursets pedagogiske opplegg er som følger:

 • En introduksjon og forberedelse til kurset som legges ut i Fronter før kursstart.
 • Selvstudium av pensumlitteraturen
 • Et endagsseminar som inneholder:
  • Introduksjonsforelesninger
  • Studentene presenterer forberedte innlegg fra utvalgte emner i pensumlitteraturen.
  • Diskusjon i plenum med studenter og forelesere
  • Introduksjon og drøfting om avsluttende essay (veiledning)

Forkunnskapskrav

The International Summer School of University of Ljubljana.Arbeidskrav

Være til stede på og delta aktivt i seminaret. Studentene skal forberede og presentere gitte emner fra pensumlitteraturen på seminaret.


Eksamensform

Hjemmeeksamen: Avsluttende essay på maksimum 10 sider


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L