Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ØKA1015/1 Informasjonsbehandling

Informasjonsbehandling

Back Tilbake
Kode
ØKA1015/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Henning Bueie
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Siden faget skal være et støttefag i et økonomisk studium settes hovedfokus på bruk av regneark. Formålet med emnet er å gi en forståelse for informasjonsteknologiens muligheter og begrensninger innenfor økonomiske og administrative anvendelser. Emnet skal også bidra til at kandidaten tar IT i bruk i sitt studiearbeid og i samband med obligatoriske innleveringer på studiet.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 • Grunnleggende formler
 • Hvis-setninger og hvis-hvis-setninger
 • Oppslagsformler
 • Diagrammer
 • Sortering, filtrering og Pivot
 • Modellbygging
 • Add-ins
 • Integrering
 • Enkel makro-programmering

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Beherske grunnleggende standardfunksjoner i regneark
 • Kjenne de viktigste kildene til informasjon om, og støtte til, bruk av regneark

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Håndtere de vanligste regneoperatorene i anvendte problemstillinger
 • Bruke logiske tester og oppslagsverktøy i regneark
 • Utarbeide grafiske fremstillinger av data ved hjelp av regneark
 • Beherske sorterings- og filtreringsteknikker inklusive pivot-tabeller
 • Bruke enkle «tillegg» som analyse og problemløser
 • Integrere moduler fra regneark i tekstbehandlings- og presentasjonsfiler
 • Beherske enkel makroprogrammering i regneark

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Se hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative funksjoner i en virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av dataverktøy med spesiell vekt på regneark

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i Word og Powerpoint.

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Hjemmeeksamen i gruppe


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
ØKA1007 Studieforberedende kurs for økonomer (10 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L