Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ØKA1021/1 Foretaksstrategi

Foretaksstrategi

Back Tilbake
Kode
ØKA1021/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil omfatte en innføring i sentrale problemstillinger og teorier, deriblant følgende temaer:

 • Strategisk planlegging, analyse og ledelse.
 • Strategisk tenkning, inklusiv historisk utvikling av fagfeltet
 • Lønnsomhetsanalyse av bransjer
 • Analyse av enkeltbedrifters konkurransemessige forutsetninger
 • Integrasjon av fag fra de bedrifts- og samfunnsøkonomiske fagkretsene, samt markeds- og organisasjonsfagene
 • Samfunnsansvar, etikk, tre-delt bunnlinje og relaterte problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studentene kunne):

 • Beskrive den strategiske prosessen.
 • Gjøre rede for grunnleggende teorier, modeller og analyseverktøy benyttet i foretaksstrategi.
 • Forklare hovedretningene for strategiske valg i form av genetiske strategier.
 • Forstå de forskjellige deler av bedriftens samfunnsansvar (CSR).
 • Kjenne til nyere forskning og aktuelle retninger innen strategifeltet.

Ferdigheter (etter fullført emne skal studentene være i stand til å):

 • Delta i en enkel strategisk analyse av en bedrift, herunder vurdere strategiske alternativer og gi anbefalinger for strategiske valg.
 • Anvende faglig relevant informasjon fra ulike kilder for å forklare enkeltbedrifters konkurransemessige forutsetninger og for å forklare konkurransesituasjonen i ulike bransjer.
 • Ha tilstrekkelig innsikt i problemstillinger relatert til etikk, miljø og samfunnsansvar til å kunne drøfte CSR og vurdere foretakets strategiprosess i lys av målsettinger utover tradisjonell profittmaksimerende tankesett.

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studentene ha grunnlag for å):

 • Være bevisst på sammenhenger mellom foretaksstrategi og andre økonomisk-administrative fagområder
 • Være i stand til å tilegne seg faglig informasjon på engelsk

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, muntlig presentasjon, selvstudium


Emne er obligatorisk for

BØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Økonomi og Administrasjon (Obligatorisk)
Årsstudium i Økonomi og Administrasjon (Valgbart)
Bachelor i Reiselivsledelse (Valgemne?)
Bachelor Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (Valgemne?)
Bachelor i Organisasjon og Ledelse (Valgemne?)
Andre studier (Juss?)


Arbeidskrav

Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen med tilsyn.Erstatter
Foretaksstrategi 10 studiepoeng

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L