HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode

Skriv ut Skriv ut

Samfunnsvitenskapelig metode

Back Tilbake
Kode
ØKA1023/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Professor Christer Thrane
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studenter en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene. Emnet skal gi studentene en generell forståelse av grunnbegrepene i samfunnsvitenskapelig metodelære så vel som noen basisferdigheter i kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Emnet danner grunnlag for å kunne utføre prosjektarbeid senere i studieløpet (f.eks. en bacheloroppgave) og det senere emnet Introduksjon til økonometri.


Læringsutbytte

Kunnskap (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Reflektere omkring begrepene samfunnsvitenskap, samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og hvordan «gjøre» samfunnsforskning
 • Ha basiskunnskap om samfunnsvitenskapelig metodologi og vitenskapsfilosofi
 • Forstå forholdet mellom teori, empiri og data
 • Ha basiskunnskap om de ulike kvalitative og kvantitative forskningsdesignene og hvordan de kan kombineres
 • Ha en grunnleggende forståelse av kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder
 • Ha en grunnleggende forståelse av kvalitative og kvantitative analysemetoder
 • Beskrive de ulike fasene i et typisk forskningsprosjekt

 

Ferdigheter (etter fullført emnet skal studenten kunne):

 • Vite hvordan man utfører grunnleggende kvalitativ og kvantitativ datainnsamling
 • Utføre grunnleggende kvalitativ og kvantitativ dataanalyse
 • Formulere en problemstilling og avgrense og definere nøkkelbegreper
 • Benytte statistiske metoder i kvantitativ dataanalyse
 • Beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innen den kvalitative forskningstradisjonen
 • Utføre og skrive et akademisk prosjekt (f.eks. en bacheloroppgave) innen økonomi- og administrasjonsfag som lever opp til gjeldende akademiske standarder

Undervisnings- og læringsmetode

Tradisjonelle forelesninger, forelesninger med demonstrasjon av statistiske analyser, øvelser i «datalabb». Hvordan bruke et statistikkprogram vil bli demonstrert på forelesninger. For tiden er dette programmet SPSS.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse og for å få adgang til eksamen, må studentene (gruppevis) bestå et obligatorisk arbeidskrav.


Eksamensform

Tre timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår
Overlapp

Emnet ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode (7,5 sp.) overlapper med emnet OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode for BOL (10 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L