Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ØKA2010/1 Bacheloroppgave

Bacheloroppgave

Back Tilbake
Kode
ØKA2010/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Gudbrand Lien
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal skrive en bacheloroppgave individuelt eller parvis. Oppgaven skal bygge på studentenes samlede læringsprosesser knyttet til teori og praksis. De skal i oppgaven vise at de har evne til å vurdere yrkesrelaterte problemstillinger og/eller anvende viten fra studiets kunnskapsområde. Forskjellige tilnærminger er mulig. Oppgaven kan være rent akademisk/"forskningsmessig" orientert, den kan være mer konsulentpreget, eller oppgave som tar for seg fenomenet nyetablering.


Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført bacheloroppgave skal studenten kunne):

  • Forklare aktuelle økonomisk-administrative teorier og modeller knyttet til et FoU prosjekt/«konsulentoppdrag»
  • Beskrive tidligere FoU-arbeider knyttet til et FoU prosjekt/«konsulentoppdrag»

Ferdigheter (etter fullført bacheloroppgave skal studenten være i stand til):

  • Formulere, planlegge og organisere forsknings/utredningsarbeider/«konsulentoppdrag»
  • Anvende relevante analysemetoder
  • Reflektere over analyseresultater
  • Beherske skriveprosessen og ha en «moden» språkføring

Generell kompetanse (etter fullført bacheloroppgave skal studenten ha grunnlag for):

  • Ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger ved FoU arbeider/«konsulentoppdrag»
  • Selvstendig eller i samarbeid kunne utføre lignende prosjekter/FoU-arbeider/«konsulentoppdrag» på en tilfredsstillende måte (i senere jobbsituasjoner)
  • Presentere og reflektere over andres FoU-arbeider/«konsulentoppdrag» (som er relevant i senere jobbsituasjoner)

Undervisnings- og læringsmetode

Selvstudium med veiledning.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjonArbeidskrav

Ingen arbeidskrav, men prosjektskisse skal være godkjent før arbeidet med selve oppgaven starter.


Eksamensform

Innlevering av rapport (bacheloroppgave) innen angitt frist. Karakteren baseres i sin helhet på det skriftlige arbeidet. Bacheloroppgaven gjennomføres enten som individuell oppgave eller i par. Ved innlevering fra to studenter sammen vil begge få samme karakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L