Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA1009/1 Strategi og grunnleggende økonomiforståelse

Strategi og grunnleggende økonomiforståelse

Back Tilbake
Kode
OLA1009/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Sveinung Jørgensen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene en innføring i teorier, metoder og modeller innenfor foretaksstrategi, grunnleggende bedriftsøkonomi og entreprenørskap. Emnet vil omfatte sentrale problemstillinger og teorier, inklusiv følgende temaer:

 • Strategisk planlegging, analyse og ledelse.
 • Strategisk tenkning, inklusiv historisk utvikling av fagfeltet
 • Enkeltbedrifters konkurransemessige forutsetninger
 • Konkurranseanalyse av bransjer
 • Integrasjon av fag fra de bedrifts- og samfunnsøkonomiske fagkretsene, samt markeds- og organisasjonsfagene
 • Samfunnsansvar, etikk, tre-delt bunnlinje og relaterte problemstillinger
 • Grunnleggende bedriftsøkonomi
 • Entreprenørskap

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet med vekt på foretaksstrategi, grunnleggende bedriftsøkonomi og entreprenørskap.

Gjennom kurset skal studentene:

 • bli kjent med modellen for den strategiske prosess og kunne delta i en enkel strategisk analyse av en bedrift og gi anbefalinger for strategiske valg
 • oppnå en grunnleggende forståelse for teorier og modeller anvendt i sentral forsking innen foretaksstrategi
 • analysere og forklare enkeltbedrifters konkurransemessige forutsetninger og analysere konkurransesituasjonen i den spesifikke bransjen hvor de opererer.
 • sammenligne konkurransesituasjon for forskjellige bedrifter og analysere ressurstilgang og konkurransefortrinn for den enkelte bedrift
 • kjenne hovedretningene for strategiske valg i form av genetiske strategier
 • se sammenhenger mellom foretaksstrategi og andre økonomisk-administrative fagområder
 • få tilstrekkelig innsikt i problemstillinger relatert til etikk, miljø og samfunnsansvar til å kunne drøfte CSR og vurdere foretakets strategiprosess i lys av målsettinger utover tradisjonell profittmaksimerende tankesett.
 • lære å sette opp og arbeide med balanseregnskap og resultatregnskap
 • ha en grunnleggende forståelse for pengestrøm og pengeflyt i bedriften
 • få innsikt i nøkkeltall og styringsdata
 • forstå viktige økonomiske sammenhenger i en bedrift
 • få kunnskap om pengestrøm og pengeflyt i bedriften
 • være inneforstått med hvordan man kan gjøre forandringer slik at bedriftens lønnsomhet øker
 • forstå hvilke strategiske og økonomiske utfordringer entreprenører vil ha i oppstartsfasen

Undervisnings- og læringsmetode

Kurset vil basere seg på forelesninger, obligatoriske seminar og gruppevise arbeidskrav.


Emne er obligatorisk for

BOLArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse må studentene få godkjent arbeidskravene, noe som krever oppmøte på de obligatoriske seminarene.


Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator uten minne


Erstatter
Nytt emne for BOL

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L