HiL > 2014/15 Studiehåndbok > RLT1001 Innføring i reiseliv

Skriv ut Skriv ut

Innføring i reiseliv

Back Tilbake
Kode
RLT1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Martin Rønningen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har flere deltemaer som skal bidra til en grunnleggende forståelse av reiselivsproduksjonen. For det første omfatter emnet kunnskap om hva reiselivsprodukter er, og kunnskap om de sentrale produsentgruppene (bransjene) i næringen. For det andre omfatter emnet innføring i kunde- og markedsforståelse i reiselivssammenheng. Det tredje temaet legger vekt på innsikter i samspillet mellom de primære reiselivstilbydere og aktører i det omgivende samfunn som påvirker rammebetingelser og muligheter for reiselivsutvikling. Det fjerde temaet er en innføring i reiselivets økonomiske, sosiale og kulturelle virkninger på vertssamfunnet. Emnet omfatter også offentlig reiselivsstatistikk som gir et oversiktsbilde av reiselivets økonomiske betydning, og av de dominerende reisestrømmer.


Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap om de sentrale fagbegreper i reiselivsfaget, gis kjennskap til de sentrale produsentgruppene, og få en grunnleggende innføring i kunde - og markedsforståelse. I tillegg skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om reiselivets virkninger på det øvrige samfunnet.

Ferdighetsmålet er at studentene skal være i stand til å kommunisere med fagpersoner, representanter for næringen og representanter for forvaltningen på et visst faglig nivå.


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen blir lagt opp som forelesninger og seminarer


Emne er obligatorisk for

Årstudium i reiseliv og turisme, Bachleor i reiselivsledelse, Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelserArbeidskrav

Det vil bli gitt fortløpende arbeidskrav gjennom hele emnet.  Arbeidskravene vil variere i omfang, samt at noen vil være individuelle mens andre skal løses i grupper.  Studentene må ha godkjent alle arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.


Eksamensform

4 timers skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
RLS1011/1 Hva er reiseliv (10 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L