Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > RLL2003/1 Contemporary issues in tourism

Contemporary issues in tourism

Back Tilbake
Kode
RLL2003/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kjell Overvåg
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg en gjennomgang av et utvalg av temaer innenfor turisme og opplevelser (eks. adventure tourism, ecotourism, special events and festivals etc.). Disse aktuelle temaene kan variere fra år til år avhengig av hvilke temaer er aktuelle og relevante. Emnet vil basere seg på fremstilling av fagstabens egne forskningsarbeider.


Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene dybde- og førstehåndskunnskap om noen bestemte temaer innenfor turisme og opplevelse. Emnet vil samtidig gi kunnskaper om hvordan en kommer fram til eller generer slik forskningsbasert kunnskap. På denne måten gir dette emnet også studentene et godt grunnlag for valg av et tema for sine respektive bacheloroppgaver og ikke minst gjennomføringen av sine forskningsarbeider i forbindelse med disse bacheloroppgavene.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer


Forkunnskapskrav

RLT1001 Innføring i reiseliv, RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling og ØKA1013 Markedsføring.

Emne er obligatorisk for

Ba i reiselivsledelse og Ba markedsføring og ledelse av turismeopplevelserArbeidskrav

 Her kan det bli lagt inn arbeidskrav - avhengig av hva slags tema som blir tatt opp.


Eksamensform

Individuell/gruppevis hjemmeeksamen som går ut på at studentene skriver en rapport basert på litteraturgjennomgang av et tema som har blitt behandlet på emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L