Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > RLT1004 Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode

Back Tilbake
Kode
RLT1004
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Monica A. Breiby
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er å gi en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene. Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor den samfunnsvitenskapelige metodelæren samt grunnleggende ferdigheter innenfor kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Emnet skal legge grunnlaget for senere å kunne skrive en eventuell prosjekt- eller bacheloroppgave.


Læringsutbytte

Etter emnet skal studentene:

  •  kunne reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode, forskningsetikk og redelighet
  •  forstå forholdet mellom teori og empiri og data
  •  være i stand til å definere et forskningsspørsmål og foreta avgrensing og definering av begreper og problemer
  •  ha innsikt i ulike forskningsdesign; kvantitative kontra kvalitative forskningsopplegg og aktuelle kombinasjoner av disse
  •  kjenne til ulike kvalitative og kvantitative analyse- og datainnsamlingsmetoder, og kunne anvende disse i praksis
  •  kunne bruke relevant dataverktøy i kvantitativ analyse
  •  kunne utforme og skrive strukturerte rapporter som omhandler økonomisk-administrative problemstillinger og som tilfredsstiller anerkjente akademiske standarder

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningsformer:

  • Teoriforelesninger
  • Forelesninger med demonstrasjon av statistiske analyseprogram (kvantitativ dataanalyse)
  • Seminardeltakelse med gruppevis veiledning av kvantitativt arbeidskrav

Det vil bli gitt noe opplæring i bruk av et nødvendig statistisk analyseprogram i forhold til den kvantitative dataanalysen.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

ReiselivsstudieneArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse og for å få adgang til eksamen, må studentene (gruppevis) få godkjent obligatoriske arbeidskrav.


Eksamensform

3 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ikke-programmerbar kalkulator


Erstatter
Tidligere emne Samfunnsvitenskapelig metode 10 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L