Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > Eksperimentering i matematikk; Geometri, statistikk og sannsynlighet

Eksperimentering i matematikk; Geometri, statistikk og sannsynlighet

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

har fokus på didaktisk teori og forskning, sannsynlighetsregning, kombinatorikk, simulering, statistikk, euklidsk og dynamisk geometri, romgeometri, vektorregning, geometriske bevis og trigonometri.

  • Leksjon 1: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 1
  • Leksjon 2: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 2
  • Leksjon 3: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 3
  • Leksjon 4: Vurdering i matematikk, ulike oppgavetyper i matematikk
  • Leksjon 5: Generell geometri
  • Leksjon 6: Bevis i geometri
  • Leksjon 7: Trigonometri.

Utviklingsprosjekt på tvers av leksjonene: utforskning, eksperimentering i samspill med elever.

Med forbehold om justering av leksjonstitler.Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L