HiL > 2014/15 Studiehåndbok > JUS2001/1 Kontraktsrett II

Skriv ut Skriv ut

Kontraktsrett II

Back Tilbake
Kode
JUS2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førsteamanuensis Harald Thoresen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kontraktsrett II bygger videre på kontraktsrett I. I kontraktsrett II behandles vare- og tjenestekontrakter med hovedvekt på kjøpsavtaler. Man gjennomgår kontraktspartenes plikter overfor hverandre, kontraktstolkning, problemer med kontraktsopphør og – revisjon, og misligholdslæren.


Læringsutbytte

Det forutsettes at studentene tilegner seg grundig kunnskap om rettsstoffet i kontraktsretten:

- Den aktuelle lovgivning

- De ikke lovfestede elementer i kontraktsretten

- Utviklingen i rettspraksis

- Grunnleggende prinsipper for utforming av regler om kontraktsbrudd og misligholdsbeføyelser.

- Samspillet mellom internasjonale utviklingstrekk og norsk kontraktsrett, særlig på kjøpsområdet.

- Hvordan rettsregler og prinsipper forklares og vurderes i dialog mellom teori og praksis.

Det forutsettes at studentene blir i stand til å kunne analysere dette med siktemål å identifisere, diskutere og løse kontraktsrettslige spørsmål i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv.


Undervisnings- og læringsmetode

- Selvstendig kildestudium

- Forelesninger

- Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner

- Storgruppeundervisning

- Individuell veiledning

- Oppgaveskrivning


Forkunnskapskrav

JUS1004 Kontraktsrett I

Emne er obligatorisk for

Bachelor i rettsvitenskapArbeidskrav

Å skrive, innlevere og få godkjent en oppgave


Eksamensform

6 timer skriftlig skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L