Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > JUS2004/1 Erstatningsrett

Erstatningsrett

Back Tilbake
Kode
JUS2004/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Morten Kjelland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet erstatningsrett omhandler regler om plikt til økonomisk dekning av tap eller skade som er påført andre.

Et erstatningsansvar bygger på tre grunnvilkår.

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag, enten basert på feil handlemåte eller på ansvar uavhengig av feil.

For det andre må det foreligge en skade eller et tap. Som hovedregel må skaden ha ført til et økonomisk tap. For det tredje må det være en årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden.

Erstatningsretten omhandler også reglene om betydningen av skadelidtes forhold samt reglene om utmåling av erstatning.


Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å identifisere, diskutere og løse erstatningsrettslige problemstillinger i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv


Undervisnings- og læringsmetode
  • Selvstendig kildestudium
  • Forelesninger
  • Gruppearbeid m/oppgaveløsning
  • Veiledning
  • Oppgaveskriving

Emne er obligatorisk for

Bachelor i rettsvitenskapArbeidskrav

Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave


Eksamensform

6 timers skriftlig skoleeksamen med begrenset adgang til å benytte hjelpemidler.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L