Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > JUS1006/1 Arbeidsrett

Arbeidsrett

Back Tilbake
Kode
JUS1006/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
ca. 2 måneder
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marion Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • arbeidsrettens grunnbegreper
 • arbeidsrettens rettskilder
 • diskriminering
 • etablering av arbeidsforholdet
 • arbeidsinnleie
 • arbeidstid
 • ferie
 • arbeidstakers lojalitetsplikt
 • arbeidsvederlag
 • arbeidsgivers styringsrett
 • permisjon fra arbeidet
 • kontrolltiltak på arbeidsplassen
 • permittering
 • krav til arbeidsmiljøet
 • opphør av arbeidsforholdet

 


Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å identifisere, diskutere og løse arbeidsrettslige problemstillinger i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv


Undervisnings- og læringsmetode
 • Selvstendig kildestudium
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid m/oppgaveløsning
 • Storgruppeundervisning
 • Veiledning
 • Oppgaveskriving

Emne er obligatorisk for

Bachelor i rettsvitenskapArbeidskrav

Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave


Eksamensform

6 timers skriftlig skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster og rettsskrivningsordbøker.

Emneansvarlig kan særskilt tillate bruk av andre hjelpemidler

Begrenset mulighet til å gjøre antegnelser i hjelpemidlene.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L