Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PSY1007/1 Psykologiske forskningsmetoder I

Psykologiske forskningsmetoder I

Back Tilbake
Kode
PSY1007/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Inge Brechan
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en elementær innføring i psykologiens forskningsmetoder, metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer. Forståelse for ulike former av forskningsdesign og forutsetninger for anvendelsen av disse er viktige aspekter ved emnet. Videre gir emnet kunnskaper og ferdigheter i anvendelsen av statistiske analysemetoder. 


Læringsutbytte

Hovedsaklig av teoretisk art, siden emnet vanligvis vil bli tatt tidlig i studieløpet. Det er viktig å lære, forstå og gjøre rede for begreper, tankeganger, fakta og teorier fra pensum. Det forventes imidlertid også at studentene viser evne til å drøfte hvordan de faglige kunnskapene kan anvendes på praktiske eksempler fra virkeligheten.

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

  • Kjennskap om viktige forskningsmetodiske spørsmål
  • Kjennskap om muligheter og begrensninger forknippet med ulike typer av forskningsdesign
  • Forståelse for forutsetningene for og resultatene fra enklere statistiske analyser

 

Ferdighetsmål

  • Evne til å vurdere riktigheten i ulike typer av forskningsdesign for att korrekt besvare forskningsspørsmål
  • Anvendelige ferdigheter i å kunne gjennomføre enklere statisktiske analyser

 

Generell kompetanse

  • Økt forståelse for metodene bak vitenskaplig basert kunnskapsutvikling innenfor psykologiemnet
  • Økt evne till selvstendig og kritisk analyse av vitenskapelige spørsmål
  • Forståelse for lavere statistiske analyser

Undervisnings- og læringsmetode

Forlesninger, seminarier, selvstudier


Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Godkjent på innleverte statistiske og skriftlig øvelser 


Eksamensform

4 timers skoleeksamenErstatter
1PSY101 Psykologiens metodologi

Overlapp

Emnet PSY1007/1 Psykologiske forskningsmetoder I overlapper med emnet PSY101/1 Psykologiens metodologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L