Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PSY2202/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2202/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Leif Rydstedt
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i teoretisk og kritisk analyse av noe viktigere tema innenfor arbeids- og organisasjons- psykologi. Emnet tar for seg viktige problemstillinger og teorier for å belyse prosesser rundt organisasjonskultur, ledelse, personalarbeid og hvordan miljø, psyko-sosiale og individuelle prosesser påvirker og blir påvirket av arbeidsplassen - gjennom en kritisk gjennomgang av generelle psykologiske teorier og forskning innenfor organisasjon og arbeidsliv.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studentene: 

grunnleggende kjennskap til og kunnskaper om:

  • psykologiske teorier og problemstillinger innen  Arbeids- og organisasjonspsykologi
  • psykososiale aspekter av arbeidslivet
  • forskning knyttet til psykologiske aspekter innen organisasjon og arbeidsliv
  • arbeidsforhold og påvirkning på mental helse og trivsel
  • organisatoriske faktorer for arbeidsroller og arbeids innhold
  • organisasjons- kultur, endrings, og rekrutterings prosesser
  • individuelle faktorer som påvirke arbeidsforhold og tilpasninger til arbeidslivet

praktiske ferdigheter i

  • kritisk analyse av teoretiske og praktiske tilnærminger av problemstillinger i arbeidslivet
  • tolkning og formidling av psykologiske teorier, forskning og praktiske tilnærminger innen arbeids- og organisasjonspsykologi

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav. Engelsk og Skandinavisk språklig undervisningsmateriale blir benyttet.


Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

PSY2301 Biologisk psykologi og PSY2302 Kognitiv psykologi

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Obligatorisk deltakelse i seminarer


Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet PSY2202/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi overlapper med emnet PSY2002/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L