Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FFV1001/1 Fotososiologi

Fotososiologi

Back Tilbake
Kode
FFV1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Jan-mars
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Tine Blom
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Vedlegg
application/pdf fotososiologi flyer v2010.pdf 1,04 MB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Fotososiologi ved HiL er et teoretisk og praktisk emne som gir en innføring i kritiske perspektiver på fotografi. Emnet er tverrfaglig og anvender teori og begreper fra fagfeltene vitenskapsfilosofi, sosiologi, etnografi og medievitenskap. Vi leser og diskuterer klassiske tekster om fotografi.

Fotososiologi handler om hvordan fotografi brukes i samfunnet og hvordan fotografi brukes til å studere samfunnet. Vi drøfter hvordan fotografi fremstiller sosial virkelighet og hvordan ideer og praksisformer påvirker hvem og hvordan vi fotograferer.

Problemstillinger som tas opp er forholdet mellom fotografi og ”sannhet”; fotografi, makt og etikk; forholdet mellom fotograf og subjekt (den som blir fotografert), og forholdet mellom hva et fotografi viser og hvordan det tolkes. Vi drøfter særtrekk ved fotografiet sammenliknet med andre visuelle uttrykksformer; forholdet mellom fotografi og tekst, og hvordan tolkning av bildet påvirkes så vel av fremstillingsformen som av vår sosiale og kulturelle kontekst.

Vi ser på fotografi som forskningsmetode og hvordan det kan kombineres med andre kvalitative metoder for å studere den sosiale virkeligheten. Og vi drøfter bruken av fotografisk arkivmateriale som datakilde for studier av samfunn og kultur.

Emnet er dels praktisk ved at studentene skal skape en visuell fremstilling av et sosialt miljø med fotografi og tekst.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Studentene skal kjenne til klassiske posisjoner, perspektiver og begreper innen internasjonal faglig debatt om fotografi. De skal forstå hva fagfeltet visuell sosiologi handler om sammenliknet med andre former for fotografi.

Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter til å skape en visuell fremstilling av et sosialt miljø, og oppøve evnen til å formidle temaer og ideer i samspill av fotografi og tekst. Ved emneslutt skal studentene være i stand til å analysere hvordan fotografier kommuniserer ideer og ha tilegnet seg nye innfallsvinkler for sin egen bruk av fotografi.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle etisk, politisk og kulturelt reflektert forhold til måten de fotograferer og hvordan de fremstiller virkeligheten.


Undervisnings- og læringsmetode

Det blir fire samlinger à to dager. Den teoretiske undervisning blir forelesninger og seminarer. Den praktiske undervisningen består av workshop, innføring i billedbehandling i Photoshop samt seminarer hvor studentene presenterer og diskuterer sine egne pågående fotoprosjekter. Studentene må disponere sitt eget kamera.


Forkunnskapskrav

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.


Emne er valgbart for
Ba Film og fjernsynsvitenskap. Er også valgbart for andre studenter.
Arbeidskrav

Det er 2 obligatoriske arbeidskrav:
· En skriftlig oppgave på ca. 1500 ord over oppgitt tema, gruppearbeid eller individuelt,
· Presentasjon av eget fotoprosjekt på seminar sammen med 1-2 siders tekst.

Arbeidskravene lastes opp på Fronter.


Eksamensform

Hjemmeeksamen med 2-3 gitte oppgaver (3000 ord)Erstatter
Web-design

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L