Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FIF3013/1 Tekstteori og analyse

Tekstteori og analyse

Back Tilbake
Kode
FIF3013/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
10 uker, 1 del av semesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Audun Engelstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet inneholder en gjennomgang av sentrale tekstteoretiske tradisjoner med særlig vekt på nyere tekstteori knyttet til film og fjernsyn. Teorienes styrker og svakheter vil bli diskutert på bakgrunn av nærlesninger av konkrete filmer og fjernsynsprogrammer.


Læringsutbytte

Emnet tar sikte på å:

  • gi økt innsikt i sentrale tekstteoretiske problemstillinger innenfor film-/fjernsynsvitenskapen
  • utvikle evnen til kritisk analyse av teoretiske tekster
  • videreutvikle tekstanalytiske ferdigheter når det gjelder filmer og fjernsynsprogrammer

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet består av forelesninger og seminarer knyttet til pensumtekster og pensumfilmer/tv-programmer i tilegg til enkelte visninger.Emne er valgbart for
Master i film- og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

Seminarinnlegg


Eksamensform

Skriftlig hjemmeeksamen (3500-4000 ord).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L