Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FIF3014/1 Masteroppgaveseminar (for Master i film- og fjernsynsvitenskap)

Masteroppgaveseminar (for Master i film- og fjernsynsvitenskap)

Back Tilbake
Kode
FIF3014/1
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
8 uker, emnet går 2. halvdel av semesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jo Sondre Moseng
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Arbeidet med masteroppgaven står sentralt i masterstudiet. Til grunn for masteroppgaven ligger prosjektbeskrivelse. Gjennom masteroppgaveseminaret skal studentene utvikle tema og problemstilling for oppgaven, gjøre nødvendige metodevalg og velge teoretisk og analytisk perspektiv for masteroppgaven. Gjennom gruppeseminarer skal studentene presentere og kommentere hverandres utkast til prosjektbeskrivelse. Emnet inneholder også kurs i litteratur- og informasjonssøk. Når prosjektbeskrivelsen er godkjent vil studenten få tildelt veileder for det videre arbeidet med masteroppgaven.


Læringsutbytte

Arbeidet med prosjektbeskrivelsen skal forberede studentene på arbeidet med egen masteroppgave. Etter gjennomført emne skal studenten:

- kunne benytte relevante verktøy for litteratur- og informasjonssøk

- være bevisst teoretiske, metodiske og analytiske valg i eget forskningsarbeid

- være fortrolig med masteroppgaven som akademisk sjanger og kjenne de faglige, formelle og etiske kravene som stilles til en masteroppgave i film- og fjernsynsvitenskap


Undervisnings- og læringsmetode

Seminarer, veiledning, skrivekurs


Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskap


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Gjennomført litteratursøkekurs. 


Eksamensform

Prosjektbeskrivelse for masteroppgave (6-8 sider)Erstatter
Deler av FIFF3011/1 Vitenskapsteori og metode (15 sp) for Ma film- og fjernsyn

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L