Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FIF3015/1 Produksjonsforskning

Produksjonsforskning

Back Tilbake
Kode
FIF3015/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Siste halvdel av vårsemesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Vilde Schanke Sundet
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Language of instruction - Norwegian
Emneeier
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Midtpunktet i film- og tv-forskningen har lenge vært den spennende filmen eller tv-serien som absolutt alle må se. I dag snakkes det om en industriell vending på fagfeltet. Stadig flere forskere retter oppmerksomheten mot de omfattende arbeidsprosessene som ligger bak de ferdige produktene.  Disse utføres av profesjoner som inngår i et intrikat og krevende samspill fra den første ideutviklingen til de ferdige produktene når filmlerretet eller de ulike elektroniske skjermene. Dette emnet fordyper seg i forskning som har studert ulike aspekter ved disse arbeidsprosessene, med særlig vekt på virksomheten til film- og fjernsynsselskaper. Det omfatter en gjennomgang av medieproduksjonsforskningens tradisjoner, og utvikler evnen til å designe et forskningsopplegg på fagområdet.


Læringsutbytte

 

Kunnskaper:

 • har kunnskap om medieproduksjonsforskningens fagtradisjoner
 • har kunnskaper om relevante problemstillinger innen produksjonsforskningen
 • har innsikt i de teorier som anvendes på fagfeltet

 

Ferdigheter:

 • kan forholde seg kritisk til tradisjoner, teorier og metoder når det gjelder forskning på medieproduksjon
 • kan formulere relevante problemstillinger på fagfeltet
 • kan utforme et gjennomførbart forskningsdesign
 • kan analysere ulike sider ved produksjonsmiljøene knyttet til film og tv/internett

 

Generell Kompetanse: 

 • kan gjenkjenne og formulere etiske problemstillinger på fagområdet
 • kan anvende sin faglige innsikt til å produsere nye kunnskaper om film- og tv/internett- produksjon

Undervisnings- og læringsmetode

Oversikt over forskningstradisjoner, relevant metoder og teorier presenteres i forelesninger.

Kritisk innsikt i medieproduksjonsforskningen oppøves gjennom oppgaver knyttet til pensumtekster.

Evnen til å utføre et relevant forskningsdesign praktiseres ved hjelp av arbeidsoppgaver.


Forkunnskapskrav

Bachelor i film-og fjernsynsvitenskapArbeidskrav

2 arbeidskrav:

 • En muntlig presentasjon knyttet til en kritisk gjennomgang av en pensumartikkel basert på gruppearbeid.
 • Et skriftlig utkast til et forskningsdesign basert på gruppearbeid.

Eksamensform

4- timers skriftlig eksamen


Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler til eksamen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L