Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > BÆR1001/1 Bærekraftig samfunn - nye perspektiver på utvikling, utdanning, menneske og miljø

Bærekraftig samfunn - nye perspektiver på utvikling, utdanning, menneske og miljø

Back Tilbake
Kode
BÆR1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Trond Gansmo Jakobsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet vil behandle et bredt spekter av problemstillinger knyttet til hvordan oppnå ”... en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov...” (Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 1987)

Det vil ta opp delemner knyttet til:

 • Spørsmålet: En verden i krise?
 • Naturbegrepets historie og filosofi
 • Vitenskap, biologi og økologi
 • Etikk og økofilosofi
 • Bærekraftig utvikling knyttet til økonomi, økologi, teknologisk utvikling, lovgivning og internasjonal politikk
 • Norsk miljøpolitikk, samfunn og forvaltning
 • Norsk utdanningspolitikk, transformativ læring, globalisering og dannelse.

Læringsutbytte

Studentene skal utvikle en reflektert bevissthet til spørsmål som angår globalisering og bærekraftig utvikling i samfunnet:

 • Hva slags problemer står vi overfor og hvordan kan de løses?
 • FN og andre organisasjoners engasjement i dette arbeidet
 • Utvikle kritisk forståelse for sammenhengen mellom natur, kultur, menneske og miljø
 • Utvikle kritisk forståelse for vitenskapens plass
 • Utvikle forståelse for nye filosofiske og etiske idéer og problemstillinge
 • Behandle mulige strategier for bærekraft i praktiske sammenhenger, lokalt og globalt
 • Presentere transformativ, økologisk læring som ny modell for å utvikle et bærekraftig samfunn

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og seminar. Emnet vil bli tilbudt som deltidsstudium.


Forkunnskapskrav

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.


Emne er valgbart for
Enkelte bachelorstudier ved HiL

Eksamensform

Essay innen selvvalgt, godkjent tema innenfor emnet (15 s.) Det gis veiledning. Studentene må knytte problemstillingen i oppgaven til pensum.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L