Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > FFV1008/1 Examen philosophicum (for BAFFV og BAKPL)

Examen philosophicum (for BAFFV og BAKPL)

Back Tilbake
Kode
FFV1008/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kåre Letrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum FFV (Ex.phil.FFV) er et emne på 10 stp, tilpasset Bachelor-studiet i Film og Fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer.

Den består av to deler:

 • Filosofihistorie. Denne delen omhandler grunnleggende tematikker i vestlig filosofihistorie, med spesiell vekt på estetisk filosofi.
 • Språk og argumentasjon.Dette er et ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og en innføring i deskriptiv og normativ argumentasjon, rettet mot eksempler på konkrete etiske, praktiske og kunnskapsmessige problemstillinger som er relevante for filmvitere, som filmhistorie, ulike former for offentlig støtte av filmproduksjon, kinoenes rolle og framtid, eller de nye filmmediene.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene:

 • ha grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens historie fra antikken til vår tid. Disse omfatter, men er ikke begrenset til,
  • hovedidéer i ontologi, epistemologi, metafysikk, etikk, og politisk filosofi, og
  • grunnproblemer i estetikk og noen tema knyttet til filmens filosofi.
 • ha videreutviklet ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på
  • språk- og tekstforståelse, og
  • egen skriftlig framstilling og argumentasjon.
 • kjenne grunnleggende regler for siteringer og referanser i vitenskapelige tekster, og prinsipper for kildekritikk.

Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum FFV vil gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som studenten vil møte i studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper, og obligatoriske skriftlige innleveringer.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap og Bachelor i kulturprosjektledelseArbeidskrav

1) En individuell flervalgsprøve i Kurs 1.

2) Et godkjent utkast til eksamensessay i Kurs 1.

3) To godkjente innleveringer i Kurs 2 (individuelt eller i gruppe).


Eksamensform

Hjemmeeksamen, med to essays fra hhv Filosofihistorie og Språk og argumentasjon.

Begge deler må være bestått for å kunne få en sluttkarakter på E eller bedre.


Tillatte hjelpemidler

Alle
Overlapp

Emnet FFV1008/1 Examen philosophicum for film- og fjernsynsvitenskap overlapper med emnet 2EXPH/1 Examen Philosophicum med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L