Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INT1009/1 Examen philosophicum for internasjonale studier med historie

Examen philosophicum for internasjonale studier med historie

Back Tilbake
Kode
INT1009/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kåre Letrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum Inthis er et emne på 10 stp, tilpasset Bachelor-studiet i Internasjonale studier med historie ved Høgskolen i Lillehammer.

Det består av to deler:

 • Filosofi- og vitenskapshistorie. Denne delen omhandler grunnleggende idéer i vestlig filosofihistorie, med spesiell vekt på politisk filosofi.
 • Språk og argumentasjon.Dette er et ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og en innføring i deskriptiv og normativ argumentasjon, rettet mot eksempler på konkrete etiske, praktiske og samfunnsvitenskapelige problemstillinger som er relevante for internasjonale studier og historie.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene:

 • ha grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens historie fra antikken til vår tid. Disse omfatter, men er ikke begrenset til,
  • hovedidéer i ontologi, metafysikk, epistemologi, estetikk og etikk fra antikken til opplysningstiden, og
  • grunnproblemer i estetikk og noen tema knyttet til filmens filosofi.
 • ha videreutviklet ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på
  • språk- og tekstforståelse, og
  • egen skriftlig framstilling og argumentasjon.
 • kjenne grunnleggende regler for siteringer og referanser i vitenskapelige tekster, og prinsipper for kildekritikk.

Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum Inthis vil gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som studenten vil møte i studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper, og obligatoriske skriftlige innleveringer.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historieArbeidskrav

1) En individuell flervalgsprøve i Kurs 1.

2) Et godkjent utkast til eksamensessay i Kurs 1.

3) To godkjente innleveringer i Kurs 2 (individuelt eller i gruppe).


Eksamensform

Hjemmeeksamen, med to essays fra hhv Filosofihistorie og Språk og argumentasjon.

Begge deler må være bestått for å kunne få en sluttkarakter på E eller bedre.


Tillatte hjelpemidler

Alle
Overlapp

Emnet INT1009/1 Examen philosophicum for internasjonale studier med historie overlapper med emnet 2EXPH/1 Examen Philosophicum med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L