Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PED1011/1 Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Back Tilbake
Kode
PED1011/1
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kåre Letrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen Facultatum I (Ex.fac.I) er et emne på 5 stp, og er en del av Bachelor i pedagogikk.

Emnet er en grunnleggende innføring i generell vitenskapsteori, og skal presentere noen av de mest sentrale begreper og posisjoner som kjennetegner grunnlagsproblematikkene ved natur-, samfunns- og menneskevitenskapene.

Bredden i de vitenskapelige områdene som drøftes, sikres ved å behandle henholdsvis de hypotetisk-deduktive og de fortolkende vitenskapene for seg.


Læringsutbytte

Studentene skal kjenne grunnleggende trekk ved vitenskapelig arbeid og vitenskapelig kunnskap.

  • Dette omfatter en del sentrale problemer ved vitenskapelig arbeid.
  • Studentene skal bli fortrolige med ulike former for vitenskapelig kunnskap.

Kompetanse

  • Studentene skal kunne identifisere og reflektere over de vitenskapshistoriske og – filosofisk tema som reiser seg omkring vitenskap og metodevalg.
  • De skal også bevisstgjøres de etiske reglene som konstituerer forskning.

Ferdigheter

  • Studentene skal være i stand til å reflektere kritisk rundt gyldigheten av vitenskapelig kunnskap, og rundt forskningsprosessen som leder opp til slik kunnskap.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og obligatoriske arbeidskrav.


Emne er obligatorisk for

bachelor i pedagogikkArbeidskrav

Studentene må få godkjent 1 arbeidskrav.


Eksamensform

Skoleeksamen, 4 timerErstatter
Tidligere versjon av 1exfac1/1

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L