Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ARK1003/1 Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd, Emne 3

Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd, Emne 3

Back Tilbake
Kode
ARK1003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - juni
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

 OPPTAK SKJER GJENNOM  LOKALT OPPTAK

I henhold til offentlig regelverk er bruken av foto, film, video og lyd i den hensikt å dokumentere saksbehandling, definert som arkivmateriale og faller inn under gjeldende lover og regler mht. krav til håndtering og bevaring.

Innen offentlig forvaltning og i privatarkiver knyttet til museene inngår også store samlinger av tradisjonelt fotomateriale. Det finnes også samlinger av musikk og andre former for lydopptak som er lagret på magnetbånd. Krav til bevaring gjør at det haster med å få dette materialet digitalisert.

Emnet vil ta for seg digitalisering av foto, lyd, film og video og omfatter planlegging og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Dette omfatter kunnskap om digitaliseringsstandarder, fargehåndtering, verktøy og metodikk.

Emnet gir en innføring i håndtering, bevaring og formidling av audiovisuelt arkivmateriale. Det inkluderer temaer som lovverk, mediebevaring, praktisk og teoretisk kunnskap om digitalisering av ulike medier, digital bevaring og formidling.

Gjenfinning av materiell er også viktig. Emnet skal gi en innføring i forskjellige former for metadata og registreringsverktøy samt arkiverings- og formidlingsverktøy.


Læringsutbytte

Studenten skal kunne:

  • Ha gode kunnskaper om hva som kan digitaliseres og offentliggjøres.
  • Ha gode kunnskaper om forskjellige medieformater og avspillings/visningsenheter.
  • Være i stand til å identifisere og bevare forskjellig utfordrende materiale som for eksempel nitratfilm.
  • Redegjøre for lover og forskrifter, spesielt lov om opphavsrett til åndsverk
  • Være i stand til å utarbeide en verneplan for et materiale eller en samling, som bl.a. skal innholde begrunnelse for vern, aktuelle tiltak samt en formidlingsplan.
  • Være i stand til å gjennomføre digitaliseringsprosjekter av høy standard.
  • Ha gode kunnskaper om rettighets og bruksproblematikk i forhold til audiovisuelle medier.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, gruppearbeid og løsning av case – individuelt og/eller i team.


Forkunnskapskrav

Emnet bygger på emne 1 og 2 i Arkiv og informasjonsforvaltning, men opptakskravet er generell studiekompetanse

Emne er obligatorisk for

Arkiv- og informasjonsforvaltningArbeidskrav

Skriftlig individuell eller gruppearbeid

Arbeidskravet vil være dannelse av en arkivplan (verneplan) med beskrivelse og status av nåsituasjonen med utgangspunkt i egen arbeidsplass  


Eksamensform

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 3 uker

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L