HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INT1008/1 Studiemiljøveiledning

Skriv ut Skriv ut

Studiemiljøveiledning

Back Tilbake
Kode
INT1008/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Micheline Egge Grung
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

EmnetLæringsmiljøveiledninger et praktisk rettet studieemne. Hovedformålet er å fremme studentenes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere et utviklingsarbeid for å bedre læringsmiljøet på eget studium. Studieemnet tar sikte på å gi studentene et bevisst forhold til hvordan entreprenørskap og innovasjon kan bedrives innenfor høyere utdanning – med sikte på at denne kompetansen kan anvendes i andre former i arbeidslivet.

Studieemnet går over to semestre. Vårsemesteret er viet til arbeidsseminarer der første- og andreårsstudentene i samarbeid med lærere aktivt deltar i planlegging av studiestart og seminarundervisning påfølgende høst. Studentene skal gjennom gruppearbeid gi konkrete forslag til tiltak for å forbedre læringsmiljøet. I samarbeid med lærerne skal de definere egen rolle i dette arbeidet. I høstsemesteret skal studentene i oppstartseminar, møter med kollokviegruper og seminarundervisning gi veiledning til nye studenter. Målet er å bidra ti å utvikle et bedre læringsmiljø på førsteåret.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studentene skal ha kunnskaper om

 • hva et utviklingsarbeid er
 • hva som kjennetegner et godt læringsmiljø
 • hva veiledning er og hvordan veiledning kan drives

Ferdighetsmål:
Studentene skal kunne

 • identifisere og gjennomføre tiltak for å forbedre læringsmiljø på eget studium
 • samarbeide om et utviklingsarbeid
 • veilede og gi råd til medstudenter og lærere
 • evaluere planlagte tiltak og gjennomføring i henhold til definerte målsettinger.

Generelle kompetansemål:
Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere et utviklingsarbeid og gi veiledning til andre.


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen foregår som arbeidsseminarer. Emneansvarlig og studentene skal også bruke et elektronisk klasserom i undervisningen.Emne er valgbart for
Bachelor i internasjonale studier med historie, første- og andreårsstudenter i vårsemesteret (andre- og tredjeårsstudenter i høstsemesteret)
Arbeidskrav
 • Oppmøte i to arbeidsseminarer i vårsemesteret
 • Aktiv deltakelse i oppstartseminar i høstsemesteret
 • Kollokviegruppeveiledning i høstsemesteret
 • Deltakelse i seminarundervisning i høstsemesteret

Eksamensform

Skriftlig hjemmeeksamen innenfor en tidsramme på tre dager – individuelt eller i gruppe etter eget valg.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L