Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn

Idrett, individ og samfunn

Back Tilbake
Kode
IDR1012/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marit Roland Udnæs
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet vil studenten tilegne seg kunnskap om hvilken plass idretten har hatt og fremdeles har i samfunnet, både på et individuelt og et kollektivt plan


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Ut fra kunnskap om norsk idretts utvikling, organisasjonsmodell og verdigrunnlag kunne vurdere og reflektere over
  • Idrettens historiske utvikling og framtidsperspektiv
  • Idrettens forhold til myndigheter og politikk
  • Idrettens forhold til enkeltindivider og grupper
  • Nasjonale og internasjonale trender og påvirkninger
  • Media og markedskrefter
 • Ut fra teoretisk kunnskap om menneske- og prestasjonssyn kunne redegjøre for, samt reflektere over relevante etiske problemstillinger i idretten
 • Ha kunnskap om grunnleggende teorier og metoder, samt bruksområder for idrettspsykologi og mental trening

Ferdigheter

 • Kunne sammenligne og drøfte ulike faglige synspunkter og formulere problemstillinger knyttet til fagets temaer og teorier, både skriftlig og muntlig
 • Kunne bygge opp faglige tekster som stilfredsstiler krav til etterrettelighet, blant annet ved å følge regler om referansebruk og kildehenvisning

 


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer

 
 


Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i idrett, Bachelor i Sport Management


Emne er valgbart for
Bachelor i samfunnsfag, Bachelor i psykologi
Arbeidskrav

Arbeidskrav gis i forbindelse med de ulike hovedtema. Disse er obligatoriske og det er en forutsetning at alle er godkjent for å gå opp til eksamen. Arbeidskravene er deltagelse på seminarer og skriftlige innleveringer.


Eksamensform

Skriftlig 4-timers skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler.
Overlapp

Emnet IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn (10 sp.) overlapper med emnet IDR1002/1 Idrett, individ og samfunn (15 sp.) med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L