Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > IDR1017/1 Aktivitetslære

Aktivitetslære

Back Tilbake
Kode
IDR1017/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Geir Vegge og Marit Roland Udnæs
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet vil studenten utvikle en praktisk kunnskaps- og ferdighetsbasis. Emnet viderefører emnet Aktivitetspedagogikk ved at studentens teoretiske kunnskaper og ferdigheter trekkes inn i en praktisk kontekst. Emnet består av flere idretts- og aktivitetskurs som introduserer studenten for ulike aktiviteter og idretter, samt studentpraksis


Læringsutbytte

Læringsutbytte: Ved bestått emne har studentene følgende kvalifikasjoner

Kunnskap

 • Ha forståelse om virkningene av trening og fysisk aktivitet
 • Kjenne til grunnleggende bevegelsesmønstre i de aktuelle idrettene og aktivitetene
 • Ha forståelse for sammenhengen mellom pedagogisk teori og metode, planlegging, ledelse og evaluering av aktivitet
 • Ha kjennskap til ulike tilnærmingsmåter for tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ferdigheter

 • Ha praktiske erfaringer med ulike tekniske bevegelsesløsninger
 • Kunne planlegge, tilrettelegge for, lede og evaluere aktivitets- og treningsprogram for gitte målgrupper, knyttet til 
  • studentpraksis
  • emnets idretts- og aktivitetskurs
 • Kunne uttrykke og utveksle synspunkter og erfaringer med andre på bakgrunn av fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av praksis
 • Kunne medvirke til og forstå betydningen av samarbeid som bærende prinsipper for god aktivitetsutvikling og å ha ansvar for andre

Undervisnings- og læringsmetode

For å understøtte emnets læringsutbytte vektlegges en praktisk pedagogisk tilnærming i emnets idretts- og aktivitetskurs og studentpraksis. Undervisning gjennomføres i relevante anlegg i og rundt Lillehammer og emnet forutsetter fysisk aktive og deltagende studenter og lærere. Studentens egne erfaringer vektlegges og egenstudier (øvelser) er påkrevet. Undervisningen gjennomføres i grupper på ca. 20 studenter, som igjen organiseres på gruppe- og parnivå. Kommunikasjon, instruksjon, deltagelse, samarbeid, veiledning, induktiv og deduktiv metode er bærende pedagogiske prinsipper.

 

(Detaljert innhold de ulike kursene legges ut i Fronter)


Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i idrettArbeidskrav

Hvert kurs er et individuelt arbeidskrav. Det er krav om 80% til 100% oppmøte på hvert kurs, basert på kursets omfang. Studentpraksis er et eget arbeidskrav. I tillegg kan det gjennomføres arbeidskrav i form av ferdighetstester. 


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av inntil 4 deleksamener. Disse gjennomføres underveis i studieåret. Alle eksamenene er i gruppe eller par. Det kan også arrangeres muntlig eksaminasjon.Erstatter
Idrettsaktiviteter på 15 sp

Overlapp

10 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L