Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > IDR2003/1 Bacheloroppgave Idrettsvitenskap

Bacheloroppgave Idrettsvitenskap

Back Tilbake
Kode
IDR2003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
Emnet starter høst og fullføres vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Bent Rønnestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet innebærer forskningsrelatert arbeid knyttet til idrett, fysisk aktivitet og/eller helse. Emnet gir studentene innføring i vitenskapelig tenkemåte, prosjektgjennomføring, dataanalyse og skriving etter akademisk standard.

Emnet skal munne ut i et skriftlig arbeid.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emnet har studentene følgende kvalifikasjoner

Kunnskaper:

Studentene har kunnskap om hvordan et prosjekt planlegges, gjennomføres og sluttstilles. Studentene kan anvende forskningsdata/empiri, statistiske hjelpemidler og relevant forskningslitteratur.

Ferdigheter:

Studentene har erfaring med praktisk forskningsarbeid, inklusiv planlegging, gjennomføring, datainnsamling, dataanalyse og vitenskapelig skriving. Studentene kan utarbeide en prosjektplan, og kan presentere vitenskapelig informasjon som foredrag for en større forsamling. Studentene kan finne frem til relevant forskningslitteratur og sette dette i kontekst av egne data.

Generell kompetanse:

Studentene har innsikt i vitenskapelige arbeidsformer og tankemåter. Studentene har kjennskap til forskningsetiske problemstillinger og erfaring med å forholde seg til dette i praktiske situasjoner.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, presentasjoner, veiledning.


Forkunnskapskrav

IDR2004 Arbeidsfysiologisk metode og statistikk.

Emne er obligatorisk for

Ba IdrettArbeidskrav

Alle studentene skal utarbeide en prosjektbeskrivelse og presentere denne for medstudenter og faglærere. Disse vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet.


Eksamensform

Skriftlig gruppeinnlevering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L