HiL > 2014/15 Studiehåndbok > IDR1014/1 Aktivitetspedagogikk

Skriv ut Skriv ut

Aktivitetspedagogikk

Back Tilbake
Kode
IDR1014/1
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
Fra studiestart til slutten av september
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marit Roland Udnæs
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet vil studenten tilegne seg teoretisk kunnskap om pedagogikk, trener-/coach- og lederrollen, samt motivasjons- og læringsmiljøteorier. Gjennom innføring i barns vekst og utvikling skal studenten få økt forståelse for og erfaring med hvilken betydning idrett og fysisk aktivitet har for fysisk og mental vekst og utvikling. I emnet inngår planlegging og tilrettelegging for praksis. Denne gjennomføres i emnet «Aktivitetslære». Studenten skal utvikle sin egen praksisplass i samarbeid med medstudenter og således få erfaring med samarbeid, innovasjon og entreprenørskap


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper 

  • Ha et pedagogisk kunnskapsgrunnlag som muliggjør bevisste idrettsdidaktiske overveielser
  • Kjenne til ulike verktøy og metoder i forhold til coaching og trener-/lederrollen
  • Kjenne til barns generelle vekst og utvikling og kunne sette dette i relasjon til idrett og fysisk aktivitet
  • Kjenne til hvilke læringsmiljøer som fremmer og motiverer til fysisk aktivitet, gode læringsstrategier, motivasjon, trygghet og trivsel
  • Kjenne til idrettens verdigrunnlag og idrettens retningslinjer for idrettsaktivitet for barn og ungdom

Ferdigheter

  • Kunne føre en coachende (veiledende) samtale / dialog med medstudenter
  • Anvende og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling – både skriftlig og muntlig, individuelt og i grupper
  • Kunne utføre gruppearbeid på en tilfredsstillende måte

Undervisnings- og læringsmetode

For å understøtte emnets læringsutbytte vektlegges ulike pedagogiske undervisnings- og læringsmetoder – forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner, gruppeoppgaver og veiledning. Det er krav om minst 80 % oppmøte i de undervisningstimer som defineres som obligatoriske 


Forkunnskapskrav

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.


Emne er valgbart for
Ingen studieretninger.
Arbeidskrav

Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre arbeidskrav med både teoretisk og praktisk tilnærming. Arbeidskravene vurderes til godkjent eller ikke godkjent, og alle arbeidskravene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Ett arbeidskrav er knyttet til etablering og beskrivelse av studentpraksis


Eksamensform

Muntlig gruppeeksamenErstatter
Coaching og ledelse (5 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L