Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > MPSY3007/1 Anvendt gruppepsykologi - Relasjonskompetanse, ledelse

Anvendt gruppepsykologi - Relasjonskompetanse, ledelse

Back Tilbake
Kode
MPSY3007/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ingeborg Flagstad
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på grunnleggende teorier innenfor gruppepsykologi, herunder temaer som samhold, roller, ledelse og effektivitet, konflikt og konflikthåndtering. Det vil bli lagt vekt på ledelse; på ferdigheter som er nødvendige for å kunne lede prosjekter på en effektiv måte og teori knyttet til dette. Vi vil gå inn på ulike måter å forstå konflikter på forskjellige nivåer; interpersonlig, i grupper og på organisasjonsnivå, og tilnærminger til konflikthåndtering.
Studentene vil jobbe i grupper med å løse en teoretisk/praktisk prosjektoppgave, som munner ut i en presentasjon og en rapport. Disse gruppene er utgangspunkt for observasjon og analyse av samarbeid. Her vil studentene jobbe med å utvikle forståelse for eget bidrag i samarbeidet, evne til å observere og forstå hva som foregår i en gruppe og undersøke muligheter for endring.
Studentene vil få praktisk erfaring med bruk av kartleggingsverktøyet SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjon) som brukes for å analysere roller, gruppen som helhet og gruppekultur. Prosjektgruppene kartlegges med SPGR i oppstart, underveis og mot slutten av prosjektperioden, og dette er grunnlag for tilbakemeldinger, refleksjon og utvikling.


Læringsutbytte

Når emnet er fullført skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner:

  • Inngående kjennskap til teorier bak gruppepsykologi og gruppedynamikk, gruppeutvikling, konflikthåndtering og ledelse, her under historiske perspektiver og vitenskapelige og praktiske metoder.
  • Kunnskap til å kunne utvikle og analysere ulike gruppepsykologiske problemstillinger og kunne lage selvstendige synteser og vurderinger av teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger og med et særlig fokus på gruppedynamikk og ledelse.
  • Ferdigheter i å bruke relevant gruppepsykologisk metodikk som SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjon) i basale og anvendte FoU-prosjekter, men også kunne gjennomføre praktiske tiltak i arbeids og næringsliv. 
  • Ferdigheter i bruk av andre redskaper for å kartlegge/utvikle arbeidsteam og vil få utviklet samhandlingskompetanse og refleksiv kompetanse rundt eget bidrag i en gruppe.
  • Kompetanse til å kunne identifisere, analysere og foreslå metodiske tilnærming og løsninger på gruppepsykologiske problemstillinger og med særlig forståelse for dynamikk, ledelse, konflikt og effektivitet i smågrupper.
  • Kompetanse til å kunne kommunisere med fagmiljøer, spesialister og andre, samt kunne anvende gruppepsykologisk kompetanse i innovative prosjekter innenfor gruppedynamikk og ledelse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppeøvelser, prosjektarbeid og selvrefleksjon. 
Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav, men undervisningen og deltagelse i gruppeaktivitet er obligatorisk og en forutsetning for å få gå opp til eksamen.


Eksamensform

Mappe bestående av: Refleksjonsrapporter, presentasjon og prosjektrapport.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L