Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > Audiovisuell fortelling

Audiovisuell fortelling

Back Tilbake
Studiepoeng
7
Heltid/ deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Historien og filmfortellingen
Prosessen fra idé via historien til filmfortellingen gjennomgås. Hvordan utvikler man en historie på grunnlag av en idé? Og hvordan utvikles historien til en filmfortelling i manusform? Her får alle studenter et innblikk i hva et filmmanuskript er og prosessen det forutsetter. I denne innføringen inngår både teori og praktiske skriveøvelser.

Filmspråkets grammatikk
Gjennom teori og praktiske øvelser blir studentene kjent med bildets grunnleggende meningsstruktur: Hvordan påvirkes vi psykologisk og følelsesmessig? Det blir gitt en fordypende beskrivelse av filmfotografiet og filmfotografens særlige forteller- og gestaltningsmuligheter. Grunnleggende elementer og begrep innen filmgrammatikken gjennomgås.

Visuell fortelling og montasje
Det gis en innføring i grunnleggende iscenesettingsteknikk for filmiske verk. Hvilke virkemiddel formidler filmen seg gjennom? Kontekst- og montasjeforståelse utdypes, og narrative, dramaturgiske og/eller estetiske effekter/grep synliggjøres. Forståelse av dialog, rom og tidsmanipulering står sentralt. Praktiske øvelser, teori og filmeksempler inngår.

Lydfortelling
Det tas utgangspunkt i lydfilmens og filmlydens historie: Hvordan filmens bruk av lyd har forandret seg i takt, både med den tekniske utviklingen og som en del av utviklingen av det totale filmatiske uttrykket. En vesentlig del av undervisningen omhandler filmens stemmer – dialogen -, og dens funksjoner som informator, situasjonsskaper og stemningsbærer. Visualiserte og ikke-visualiserte lydeffekter behandles ut fra de forskjellige roller de kan spille i en filmfortelling. Det blir drøftet hvordan den enkelte lydeffekt kan prioriteres og perspektivlegges i lydbildet på bakgrunn av dette.

Filmmusikk
Filmmusikkens funksjoner i fortellingen blir diskutert og eksemplifisert. Musikk presenteres som et sentralt fortellerelement i film og musikkens emotionelle kraft tydeliggøres gjennom eksempler og analyser.


Læringsutbytte
  • Kunnskap: Studenten får kunnskap om visuelle og lydmessige uttrykksmuligheter og filmatiske fortellermåter.
  • Ferdigheter: Studenten lærer å formidle en helhetlig og engasjerende fortelling innen eget fagfelt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L