Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > Dramaturgi og filmfortellerteknikk

Dramaturgi og filmfortellerteknikk

Back Tilbake
Studiepoeng
7
Heltid/ deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Her synliggjøres hvordan klassisk dramaturgi (Aristoteles, Shakespeare, Ibsen mfl.) er blitt overført til den narrative fiksjonsfilmen, for der å bli videreutviklet og nyansert på filmens egne premisser gjennom ulike fortellerstrukturer. Oppgaven er å skape forståelse for dramatikkens grunnbegreper, konvensjonsforhold, dramatisk logikk og formidling. Historie- og karakterbygging er sentrale element.

Forelesninger, filmeksempler og korte praktiske øvelser gir studentene inngang til stoffet.


Læringsutbytte
  • Kunnskap: Studenten får kunnskap om fortellingens strukturprinsipper og elementer
  • Ferdigheter: Studenten lærer å anvende dramaturgi innen eget fagfelt i filmfortellingen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L