Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > FFV2009/1 Bacheloroppgave med praksis

Bacheloroppgave med praksis

Back Tilbake
Kode
FFV2009/1
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Vedlegg
application/pdf Praksisreglement FFV kull 2012 og 2013.pdf 24,38 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bachelorprosjekt er et avslutningsemne for bachelorstudiet i film- og fjernsynsvitenskap. Emnet kan velges i stedet for Bacheloroppgave i film og fjernsynsvitenskap (FFV2003).

I praksisperioden skal studenten utføre relevante arbeidsoppgaver i en bedrift, en organisasjon eller et prosjekt. Det er utarbeidet et eget praksisreglement for bachelorpraksis. Etter gjennomført praksis (minst seks uker) skriver studenten sin bacheloroppgave. Denne kan ha direkte utgangspunkt i praksis eller ta opp temaer relatert til denne.


Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studenten har kunnskap om praksisstedets faglige organisering og bransjemessige kontekst.

 

Ferdigheter:

  • Studenten kan omsette tidligere ervervede kunnskaper og ferdigheter i praktisk arbeid for å løse konkrete oppgaver i bedriften.
  • Studenten kan finne fram til og bruke relevant faglitteratur for å drøfte egne erfaringer og observasjoner i praksisperioden.
  • Studenten kan formulere en egnet problemstilling for en Bacheloroppgave som kan belyse relevante aspekter ved praksis eller temaer relatert til denne.

 

Generell kompetanse:

  • Studenten vet hvordan det er å jobbe for en arbeidsgiver med krav til oppmøte, tidsfrister, samarbeid med kolleger, løsning av arbeidsoppgaver, osv.

Undervisnings- og læringsmetode

Praktisk arbeid og veiledning.

Se praksisreglement til høyreEmne er valgbart for
Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav
  • Studentene skal før praksisstart levere en søknad om praksissted som grunnlag for godkjenning
  • Studentene skal i løpet av de første to ukene av praksisperioden levere en oversikt over arbeidsoppgaver de skal gjennomføre under praksisarbeidet

Eksamensform

Eksamen består av følgende elementer:

  • Bacheloroppgave som tar utgangspunkt i en problemstilling knyttet til praksis eller til temaer relatert til denne.
  • Refleksjonsnotat hvor studenten reflekterer over egne praksiserfaringer.
  • Muntlig eksamen som tar utgangspunkt i bacheloroppgaven, sluttattest og tilbakemelding fra praksisstedet. Muntlig kan være justerende for karakteren.

Oppgaven kan skrives i fellesskap av to (eller flere) studenter. Ved samskriving skal det  gjøres rede for fordelingen av arbeidet og hvordan samarbeidet har fungert. Det blir gitt en felles karakter på oppgaven, som kan justeres ved muntlig for hver enkelt av kandidatene. Refleksjonsnotatet som skal leveres sammen med oppgaven skal imidlertid skrives individuelt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L