Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > IDR1003 Idrettsaktiviteter

Idrettsaktiviteter
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1003
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
august - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Bent Rønnestad
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det vil bli gitt en innføring i basistrening og ballspill, samt at studentene vil få en innføring i et utvalg vinteridrettsaktiviteter (skileik, langrenn og alpint eller telemark). Innføringen vil vise studentene forskjellige tilnærmingsmåter for tilrettelegging/innlæring av idretter og aktiviteter for ulike målgrupper. I emnet inngår også en obligatorisk tur med fokus på samarbeid i starten av høstsemesteret.

Læringsmål

Formålet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om de grunnleggende bevegelsesmønstre gjennom idrettsaktivitetene. Videre skal studentene i løpet av kurset ha oppnådd forståelse for virkningene av trening og fysisk aktivitet. De skal kunne tilrettelegge for aktivitet for ulike målgrupper.

Undervisnings- og læringsmetode

Studentene vil få instruksjon i de ulike idretter, og skal selv gi instruksjon for ulike målgrupper i løpet av studieåret.

Idrettsaktivitetene vil bli gjennomført i blokker, for å gjøre det mest mulig fleksibelt for studentene.

Forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper utover generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse - emne på innføringsnivå på lavere grad.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i idrett


Arbeidskrav

Det vil bli krav om 80 % oppmøte i undervisningen.

Eksamensform

Mappeevaluering

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bøker (kjøpes Mjøsbok)

Eiberg, Stig & Siggaard, Peder. Boldbasis: en praktisk håndbog. Forlaget Hovedland, Højbjerg. 2000. 160 sider. ISBN: 87-7739-467-4,

Asbjørn Flemmen. Skileik. 2 utgave. Universitetsforlaget, Oslo. 1990. 144 sider.

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Rønnestad, Bent. Kompendium i basistrening. 2. utgave

Kompendium i fotball med utdrag fra enkeltkapitler fra ulike kilder

Kompendium i langrenn med utdrag fra enkeltkapitler fra ulike kilder

Kompendium i alpint/telemark utdrag fra enkeltkapitler fra ulike kilderSupplerende / anbefalt litteratur

Bergo, Aksel og medarb. Ferdighetsutvikling i fotball: handlingsvalg og handling. Akilles, Oslo. 2002. 495 sider.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L