Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > IDR1004 Idrettsfysiologi og treningslære

Idrettsfysiologi og treningslære
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1004
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
august - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Bent Rønnestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil gi en innføring i fagene treningslære, fysiologi og anatomi. Dette vil knyttes opp mot og ses i sammenheng med emnet Idrettsaktiviteter.

Læringsmål

Parallelt med idrettsaktivitetene skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskaper om kroppens anatomi og fysiologi. Videre skal de ha kunnskap om kroppens tilpasning til ulike treningsmetoder.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til fleksibel undervisning med bruk av nettbasert læringsmiljø.

Forelesning og individuelt arbeid.

Forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper utover generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse - emne på innføringsnivå på lavere grad.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i idrett


Arbeidskrav

Innlevering av gruppeoppgave eller individuell oppgave.

Eksamensform

6-timers dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

.

Dahl, H.A. Klar ferdig gå! Cappelen, Oslo. 2005. 248 sider.

Gjerseth, A. (red). Idrettens treningslære. Universitetsforlaget, Oslo. 1992 . 317 sider.Supplerende / anbefalt litteratur

Sand, Haug & Sjaastad. Menneskets fysiologi. Gyldendal akademisk, Oslo. 2001.

Dahl, Rihnvik. Menneskets funksjonelle anatomi. Cappelen, Oslo. 1999

Frøyd, Madsen, Tønnessen, Wisnes & Aasen (red).: Utholdenhet - trening som gir resultater Akilles, 2005.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L