Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > INN3015/1 Finansiering av innovasjon og entreprenørskap

Finansiering av innovasjon og entreprenørskap

Back Tilbake
Kode
INN3015/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kursets mål er å skape grunnleggende forståelse for utfordringer og muligheter forbundet med finansiering av eksisterende prosjekter og nyskapninger. Det legges vekt på å illustrere hva som er viktig for de som tilbyr finansiering, være seg utlånere eller tilbydere av risikokapital, og hvordan gjøre et prosjekt attraktivt for potensielle investorer.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 • Prosjektanalyse
 • Finansieringskilder
 • Maksimering av verdien til eierne
 • Kapitalkostnader
 • Kapitalstruktur
 • Prosjektstyring

Læringsutbytte

Kunnskaper(etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Vite om de viktigste kildene til finansiering og egenskaper ved disse.
 • Teorien om hvordan maksimere verdien av et prosjekt for investorer.
 • Teorien om kapitalkostnader og hvordan disse kan påvirkes ved forskjellige kapitalstrukturer.

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Analysere og kommunisere inntjeningspotensialet til et prosjekt.
 • Identifisere forbedringsmuligheter knyttet til kapitalstruktur.

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Fungere som rådgiver i forbindelse med oppstart av innovative prosjekter.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.

Emnet går på norsk eller engelsk (hvis engelskspråklige studenter).


Forkunnskapskrav

Anbefalt: Grunnleggende kjennskap til bedriftsøkonomi.



Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.




Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L