Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > INN3022/1 Innovasjonspolitikk og utviklingsaktører

Innovasjonspolitikk og utviklingsaktører

Back Tilbake
Kode
INN3022/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Pensum
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet deles i tre hovedbolker. Den første delen er en innføring i teorigrunnlaget for nærings- og innovasjonspolitikk. Her gis det også en innføring en presentasjon og analyse av de ulike innovasjonsaktørene som: Innovasjon Norge (IN), Norges Forskingsråd, Statens Industrivekstanlegg og Universitet- og høgskolenes rolle. Deres virkemidler og satsinger blir analysert ved hjelp av det teoretiske grunnlaget.

I den andre hovedbolken fordeles studentene til arbeidsplassopphold hos utviklingsaktører som studentene vil gjøre seg kjent med og få spesiell innsikt i. Her skal studentene anvende teori og institusjonell innsikt til å skaffe seg data og praksis i typer vedtak og analyser som gjøres i utviklingsaktørenes arbeid for å utvikle et innovativt næringsliv.

I den tredje og siste bolken skrives en fagoppgave med basis i teorigrunnlag og kunnskap innhenta fra utviklingsaktøren som studenten har innhentet data fra. Fagoppgaven kan skrives individuelt eller sammen.


Læringsutbytte

Kunnskap

  • Studentene har kunnskap om internasjonale reguleringer av innovasjons- og næringspolitikken.
  • Studentene har kunnskap om teoretiske, historiske og nåtidige begrunnelser for å ha en innovasjonspolitikk 
  • Studentene har kunnskap om den norske modellen med vekt på de teoretiske og politiske prioriteringene som ligger bak.
  • Studentene kan studere og forstå utviklingstrekk og endringer i internasjonale og nasjonale reguleringer som kan endre fagfeltet i framtida.

Ferdigheter

  • Studentene kan gjennom arbeid og samarbeid med en organisasjon (utviklingsaktør) lære seg å anvende teori og institusjonell kunnskap på konkrete innovasjonsprosjekt
  • Studenten kan ta rollen som bedriftsleder som søker for eksempel Innovasjon Norge om utviklingsbistand og gi en faglig begrunnelse for dette
  • Studenten kan ta rollen som utviklingsagent og designe utviklingsstrategier for enkeltbedrifter, klynger eller regioner.
  • Studenten har evne til å velge blant eksisterende teorier for å  utforme og strukturere relevante faglige problemstillinger

Kompetanse

  • Studenten er i stand til på selvstendig grunnlag å anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter for å kunne holde seg oppdatert om endring og utvikling på fagfeltet.
  • Student har systemkunnskap og innsikt som gjør det mulig å kvalifisere seg for relevante stillinger i hos de nasjonale innovasjonsaktørene, i fylkenes og kommunenes næringsavdelinger og hos deres kunder i bedrifter, banker og næringsorganisasjoner.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L