Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA1010/1 Innføring i innovasjon og entreprenørskap

Innføring i innovasjon og entreprenørskap

Back Tilbake
Kode
OLA1010/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marit Engen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innovasjonsevne anses i dag for å være en av de sentrale forutsetningene for konkurranseevne, økonomisk vekst og velferd. Emnet dreier seg om viktige aspekter ved denne samfunnsmessige utfordringen.

Emnet gir en bred innføring i innovasjonsfaget. Det legges vekt på å gi studentene forståelse av begrepet innovasjon og en innføring fagfeltets utvikling i ulike teoretiske retninger. I tillegg inkluderer emnet kunnskap om den praktiske anvendelsen av innovasjon i ulike samfunnssektorer. Faget fokuserer på innovasjon i organisasjoner, relatert til endrings- og utviklingsprosesser. Prosessen fra ideutvikling og kreativitet til implementering står sentralt. Emnet vektlegger innovasjon som interaksjonsprosess avhengig av interne og eksterne aktører.

Emnet gir i tillegg en innføring i entreprenørskap, entreprenørskapets karakteristiske trekk og hvilke utfordringer og muligheter som møter entreprenøren. Her behandles entreprenøren som starter egen virksomhet, men også nyere forståelser som sosialt entreprenørskap.


Læringsutbytte

Kunnskap (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

  • Kunne bruke sentrale begreper og teorier om innovasjon og entreprenørskap og kunne skille mellom begrepene og de teoretiske perspektivene.
  • Forstå innovasjonsprosesser og hvordan ideer kan utvikles i organisasjoner.
  • Forstå entreprenørrollen, deres rolle i samfunnet og prosessen fra ide til etablering.

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

  • Kunne analysere relevante faglige og praktiske problemer knyttet til innovasjon og entreprenørskap

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

  • Kunne anvende sine kunnskaper til å identifisere muligheter for innovasjon

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og workshops der det arbeides med konkrete eksempler


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

Bachelorutdanningen i hhv. Økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse, Sports Management, reiselivsledelse og markedsføring og ledelse av turismeopplevelserArbeidskrav

Normalt gis det 2-3 arbeidskrav. Antall arbeidskrav spesifiseres ved undervisningsstart. Studentene må ha godkjent alle arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.


Eksamensform

Skoleeksamen, 4 timer


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L