Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA2007/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Back Tilbake
Kode
OLA2007/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Sveinung Berild
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir innføring i psykologiske problemstillinger og teorier av betydning for å forstå orga­nisasjon, ledelse, personalarbeid og ulike sosiale og mellommenneskelige prosesser på arbeidsplassen. Fokus er generelle psykologiske teorier, og dessuten teori og forskning mer spesielt om psykologiske utfordringer innenfor organisasjon og arbeidsliv.


Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

-kjennskap til psykologiske teorier og problemstillinger innen fagområdet Arbeids- og organisasjonspsykologi

-kjennskap til relevant forskning knyttet til psykologiske utfordringer i organisasjon og arbeidsliv

Ferdigheter

Kandidaten har

-evne til å anvende generelle psykologiske teorier for å forstå og analysere praksis innen organisasjoner, i forbindelse med ledelse, personalarbeid

-evne til å anvende generelle psykologiske teorier for å forstå og analysere ulike sosiale og mellommenneskelige prosesser på arbeidplasser.

Generell kompetanse

Kandidaten har kjennskap til arbeids- og organisasjonspsykologiske problemstillinger og teorier, og evne til å anvende disse for å forstå og analysere organisasjonspraksis og utfordringer knyttet til arbeidsplassen.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Innføring i organisasjon og ledelse, ledelse og arbeidsliv (OLA1001) eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse


Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett ved opptak
Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i første undervisningsuke, og det er to skriftlige innleveringer i løpet av semesteret, et av dem med muntlig framlegg (Arbeidskravene kan bli endret)


Eksamensform

Individuell, skriftlig fire timers eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
OLA2001/1 - 15 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L