Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > OLA1011/1 Studentbedrift og grunnleggende økonomiforståelse

Studentbedrift og grunnleggende økonomiforståelse

Back Tilbake
Kode
OLA1011/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Trine Løvold Syversen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnets hovedsiktemål å styrke studentenes kompetanse knyttet til planlegging, etablering og avvikling av en studentbedrift. Emnet skal videre gi studentene en innføring grunnleggende bedriftsøkonomi og entreprenørskap. Studentbedrift er en fleksibel, erfaringsbasert læringsmetode, som forutsetter stort engasjement hos studentene. Studentene forutsettes å være aktive og selvstendige i tilegningen av ny kunnskap og i arbeidet med å etablere egen bedrift. Studenten må, i samarbeid med faglærer, finne en mentor fra næringslivet. For øvrig vil studentene få tilbud om veiledning fra faglærer.

Hver studentbedrift må bestå av minimum to personer, gjerne flere. Alle studenter i emnet kan etablere studentbedrift i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Studieemnet gir entreprenørskapskompetanse, samt kompetanse i de arbeidsprosesser som er nødvendig for å starte opp og drive en bedrift. Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene relatert teoretisk kunnskap til praksis.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

  • kjennskap til entreprenørskap, bedriftsetablering og styrearbeid.
  • kjennskap til markedsarbeid og grunnleggende juridiske forpliktelser knyttet til bedriftsetablering
  • kunnskap om avvikling av en (student-)bedrift
  • kjennskap til grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og sammenhengen mellom dem

Ferdigheter

Kandidaten har

  • evne til å anvende teoretisk kunnskap knyttet til entreprenørskap
  • utviklet samarbeidsevner og kompetanse i nettverksbygging
  • utviklet ferdigheter til å konkretisere ideer og omsette disse i handlinger og evne til å sette opp og arbeide med balanseregnskap og resultatregnskap

Generell kompetanse

  • Kandidaten har kunnskap og praktisk kompetanse i planlegging, drift og avvikling av en bedrift, og økt bevissthet om muligheter og forpliktelser knyttet til bedriftsetableringer

Undervisnings- og læringsmetode

Kurset vil basere seg på forelesninger, obligatoriske seminar og gruppevise arbeidskrav.


Emne er obligatorisk for

BOLArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse må studentene få godkjent arbeidskravene, noe som krever oppmøte på de obligatoriske seminarene.


Eksamensform

4 timers skoleeksamenErstatter
OLA1009 Strategi og grunnleggende økonomi 10 sp

Overlapp

2,5 sp overlapp med OLA1009 Strategi og grunnleggende økonomi, 5 sp overlapp med OLA1053 Studentbedrift

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L