Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > Helserett01 Forvaltning og metode (helserett)

Forvaltning og metode (helserett)
Back Tilbake
Kode
Helserett01
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
35
Emneansvarlig
Bente Ohnstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet inneholder juridisk metode, rettskildespørsmål samt rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten. Emnet er obligatorisk for den som vil ta hele helserettsstudiet (30 st.p.), men valgfritt for den som kun tar emner.
Følgende tema blir tatt opp i dette emnet:

  • Rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten.
  • Rettsstat og velferdsstat.
  • Rettsregler og rettssikkerhet i helsetjenesten.
  • Helsevesenets organisering og regulering.
  • Forvaltningsloven.
  • Profesjonenes plass i velferdsstaten.
  • Juridisk metode - rettskildespørsmål.
  • Rettsregler, rettigheter, og plikter.
  • Et historisk perspektiv på pasientrettighetene.
  • Forholdet mellom profesjonsteknikk og lov.
Læringsmål

Studentene skal erverve kunnskap om den juridiske tilnærmingsmåten for løsning av konflikter.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene blir en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Forkunnskaper

3-årig helse- eller sosialfagutdanning på høgskolenivå eller vurdering på grunnlag av realkompetanse

Emne er obligatorisk for

Helserett - deltid


Arbeidskrav

Det skal innleveres et arbeidskrav i emnet "Forvaltning og metode".

Eksamensform

Arbeidskravet må være bestått for å kunne ta eksamen. For den som bare tar emne, vil det bli arrangert 4-timers skriftlig dagseksamen. Dato for denne eksamen er 22. oktober 2004 (med forbehold om endriger). Det arrangeres en 6-timers skriftlig eksamen for de som tar hele studiet i ett 27. mai 2005 (med forbehold om endringer).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L