Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > DEVU02 Helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid (DEVU)

Helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid (DEVU)
Back Tilbake
Kode
DEVU02
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
50
Språk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av delemnene

  • helsefag,
  • omsorgsideologi og
  • miljøarbeid.

I vernepleiefaglig yrkesutøvelse vektlegges sammenhengen mellom delemnene. Delemnene helsefag og omsorgsideologi vil primært være av teoretisk karakter og danne grunnlag for et mer anvendt perspektiv i delemnet miljøarbeid. Emnet skal danne grunnlag for engasjement og etisk bevissthet og bidra til utdannelse av kritiske, reflekterte yrkesutøvere.

Læringsmål
  • Studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse for helsefaglige og omsorgsideologiske tilnærminger, og hvordan de virker inn på yrkesutøvelsen. De skal i samarbeid med andre kunne utføre omsorg, pleie, miljøarbeid og re/habilitering ut fra helsefaglig og omsorgsideologisk kunnskap og forståelse.
  • Studentene skal utvikle forståelse for betydningen av helsefaglige forhold for mennesker med funksjonshemming, og ha kunnskap om juss i forhold til helserett.
  • De skal ha kunnskap om årsaker til - og behandling av de mest relevante sykdommer, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Videre skal de ha kunnskap om legemiddellære og medikamenthåndtering, og innsikt i og erfaring med de vanligste helsefaglige prosedyrer.
  • De skal tilegne seg kunnskap om psykiske risikofaktorer og kjennetegn ved psykiske lidelser. Videre skal de ha innblikk i eldres helse generelt; og fysiske plager ved alderdom og demens.

Emnet tilrettelegger for utvikling av relasjonskompetanse, og studentene forventes å utvikle økt bevissthet om temaet og om egen væremåte.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, ferdighetsundervisning; og individuelt studentarbeid og gruppearbeid som vektlegges spesielt i emnet. Veiledning anvendes i noen grad.

Forkunnskaper

Må ha gjennomført og bestått 1. år i Bachelor i Vernepleie.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleie deltid 2003 2007


Arbeidskrav
  1. deltakelse i skriftlig gruppeoppgave med etterfølgende samtale
  2. deltakelse i seminar om relasjonskompetanse
  3. legemiddellære og medikamentregning, skriftlig 4-timers skoleprøve
Eksamensform

Eksamen består i 4 timers skriftlig skoleeksamen, bestått/ikke bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L