Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > DEVU03 Praksis 2

Praksis 2
Back Tilbake
Kode
DEVU03
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Lengde
9 uker, varighet uke 41 t.o.m. uke 49.
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Høgskolelærer Kristin Gardli, Høgskolelektor Unni Aasen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det faglige innholdet bygger på tidligere emner i studiet, med vektlegging av helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid. I den sammenheng er pleiepreget omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid, helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering sentralt. Videre har emnet fokus på utvikling av relasjonskompetanse knyttet til observasjoner og veiledning.

Læringsmål

Studentene skal kunne samhandle med brukere; og utøve miljøarbeid ut fra helsefaglig- og omsorgsideologisk kunnskap og forståelse. De skal kunne utføre pleiepreget omsorg, helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering. De skal i sin samhandling med brukere kunneknytte sammen teori, praksis og egne yrkesrelevante livserfaringer. Studentene forventes å ha utviklet et mer bevisst forhold til egen væremåte og hvordan egen forforståelse virker inn i møte med andre.

Undervisnings- og læringsmetode

Noe forelesning i for/etterpraksisseminar, men hovedvekten er lagt på individuelt- og gruppearbeid med veiledning og utstrakt ferdighetstrening i praksis

Emne er obligatorisk for

Emnet er obligatorisk i studieforløpet innen Bachelor i Vernepleie

Emne er valgbart for
Det forutsettes i utgangspunktet opptak ved Bachelor i Vernepleie, men andre kan søke om å ta emnet som et ledd i å bli autorisert som vernepleiere (etter anbefaling fra autorisasjonsnemnda).
Arbeidskrav
  1. Lærekontrakt
  2. Skriftlig individuell praksisoppgave
Eksamensform

Praksis som vurderes til bestått/ikke bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L