Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > DEVU07 Bacheloroppgave (fordypningsoppgave)

Bacheloroppgave (fordypningsoppgave)
Back Tilbake
Kode
DEVU07
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
31
Emneansvarlig
Frank Jarle Bruun
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I siste del av studiet skal studentene skrive en individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt, faglig relevant emne. Oppgavene skal bygge på studentenes samlede læringsprosess knyttet både til teori og praksis.

Læringsmål

Gjennom arbeidet skal studentene få erfaring i selvstendig tenkning og problemsløsning på et faglig og metodisk holdbart grunnlag. De skal utvikle forståelse for betydningen av teori- og metodeutvikling og få et analytisk forhold til teori og praksis. Gjennom oppgaven skal studentene dokumentere at de behersker en strukturert og analytisk skriftlig framstilling av et faglig emne, samt at de har evne til kritisk refleksjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Fordypningsoppgaven skal være et individuelt studentarbeid. Ved oppstart vil det bli gitt forelesninger om hvordan fordypningsoppgaven skal skrives og det oppfordres til kollokvering selv om hver student leverer individuell oppgave. Underveis i skriveperioden vil det bli gitt tilbud om veiledning .

Forkunnskaper

Gjennomført og bestått eksamen i emne 1, 2, 3, 4, 5, og 6

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleie - deltid.

Emne er valgbart for
Ikke valgbart.
Arbeidskrav

Det knyttes ingen arbeidskrav til dette emnet, men tema og problemstilling skal godkjennes av veileder.

Eksamensform

Skriftlig fordypningsoppgave med muntlig høring

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

 

Johannesen, A., Tufte, P.A.

Og Veiden P.: Å forstå samfunnsforskning, Gyldendal Akademisk, 2006, 110 s.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L