Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2LOP3 Organisasjonspsykologi og arbeidsmiljø (LOP3)

Organisasjonspsykologi og arbeidsmiljø (LOP3)
Back Tilbake
Kode
2LOP3
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Sveinung Berild
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sentrale temaer for emnet vil være: Individet - "den menneskelige faktor" - grunnleggende trekk og egenskaper ved mennesker med utgangspunkt i psykologisk teori; - motivasjon, persepsjon, emosjoner, kognisjon, læring, personlighet og intelligens, holdninger.

 • Samspillet individ - individ og individ - organisasjon, sosiale prosesser og psykososialt arbeidsmiljø, sosiale roller, sosialisering, gruppepsykologi, arbeidsbegrep og jobbanalyse, kommunikasjon og kultur, konflikt og konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø, beslutningsfaktorer i psykososialt perspektiv; stress, utbrenthet, sykefravær, arbeidsmiljøkrav og arbeidsmiljøarbeid i følge lovverk og forskrifter, moderne arbeidsliv og utfordringer for den enkelte
 • Metoder i psykologisk arbeid i organisasjoner. Innholdet er primært teoretisk rettet, men skal også ha en anvendt side. Det gir kjennskap til metoder og praktiske arbeidsredskaper som er i bruk i praktisk psykologisk arbeid i organisasjoner.
 • Læringsmål

  Emnet skal gi studentene innsikt i og forståelse av sentrale psykologiske forhold som den enkelte vil møte i organisasjoner og på arbeidsplassen, og innsikt i og forståelse for de faktorer som bestemmer det psykososiale arbeidsmiljøet i en organisasjon.

  Undervisnings- og læringsmetode

  Undervisning i plenum, gruppearbeid og oppgaveseminar.

  Forkunnskaper

  Minst to års høgere utdanning fra tidligere.

  Emne er valgbart for
  Årsstudium, påbyggingsstudium i Ledelses-, organisasjons- og personalfag
  Arbeidskrav

  Innlevering av et individuelt, skriftlig arbeid over tre dager.

  Eksamensform

  Innlevering av et individuelt, skriftlig arbeid over tre dager.

  Back Tilbake   Back Til toppen
  20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L